top of page
inclusive flag.jpg

Välkommen till
Nordlund psykologi

Det finns många anledningar till att kontakta en psykolog. Du kanske har känt dig låg eller vilsen en längre tid. Du kanske har levt i en destruktiv relation, lider av smärtsamma känslor, hårda självkritiska tankar eller gör saker som du sedan ångrar. Du kanske bär på en konstant känsla av att vara stressad och jagad, och har svårt att skapa balans i tillvaron. Kanske har du funderingar kring din sexualitet, eller tillhör en minoritetsgrupp och upplever hur fördomar och okunskap från omgivningen påverkar din hälsa. Oavsett anledning är du välkommen att höra av dig, vi bestämmer tillsammans hur en kontakt kan läggas upp.

lisa porträtt.jpeg

Behandling

Services

Kognitiv beteendeterapi

Jag arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket innebär att behandlingen bygger på väl beprövade tekniker, och att samtalen anpassas efter de problem du vill ha hjälp med. De första samtalen ägnas åt att förstå din situation och att tillsammans planera kontakten efter vad du vill uppnå. Du får också tillfälle att känna efter hur det är att prata med mig.

Traumabehandling

Om dina svårigheter har uppstått till följd av traumatiska erfarenheter kan det vara till stor hjälp att bearbeta dessa upplevelser. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med traumabehandling, och använder mig av prolonged exposure (PE), kognitiv terapi och compassionfokuserad terapi (CFT), beroende på vad som passar bäst för dig och dina problem. CFT är en behandling med fokus på att öka förmågan till medkänsla med sig själv och med andra.

Krisstöd/rådgivning

I samband med en kris, ett stort beslut eller någon annan viktig livshändelse kan behovet av stöd och rådgivning vara särskilt stort. Det kan handla om att hantera en stressfylld livssituation, bearbeta sorg, förstå sina känslor bättre eller att öka förmågan till självomsorg. Ibland räcker det med ett par samtal, ibland behövs en längre kontakt för att sortera i det som händer.

Stöd/behandling vid minoritetsstress

Med begreppet minoritetsstress menas de särskilda risker en person som avviker från samhällets normer lever med - i form av fördomar, våld, osynliggörande och/eller okunskap - och de negativa effekter som det kan leda till. Minoritetsstress är ett problem som behöver adresseras på grupp- och samhällsnivå, men för dig som drabbas kan ökad förståelse, självomsorg och samhörighet stärka motståndskraften.

PRISER

Nordlund Psykologi är en privat mottagning, samtalen bekostas därför av dig som klient. Vid behov av offentligt finansierad vård kan din vårdcentral hjälpa dig.

 

Första samtal, 50 min: 1200 kr

Återbesök, 45 min: 1200kr
 

Betalning sker via faktura. Uteblivet besök eller besök som avbokas senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras med fullt belopp.

B5E80202-A961-4479-BF92-7869D08CBA3F.JPG

Om mig

Jag heter Lisa Nordlund och är legitimerad psykolog. Jag arbetar med psykologisk behandling av ungdomar och vuxna, och har särskild kompetens inom våldsutsatthet, sexuella övergrepp, kris och traumatisk stress. Jag arbetar framför allt med metoder inom kognitiv beteendeterapi(KBT) men har även grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi. I min förståelse av individen lyfter jag in hur maktrelationer, stressfyllda händelser och andra livsomständigheter påverkar oss. Frågor om sexualitet och identitet kan vara andra viktiga pusselbitar.

 

Utöver min psykologexamen har jag läst kurser i compassionfokuserad terapi, trauma-behandling, våld i nära relationer, HBTQ-kompetens, neuropsykologi och beteendeanalys. Jag vidareutbildar mig för närvarande till psykoterapeut med kognitiv-beteendeterapeutisk inriktning.

 

Vid sidan av mitt kliniska arbete som psykolog har jag - tillsammans med kollegor - skrivit texter om normkritisk psykologi och HBTQI+, medverkat i en forskningsstudie om tidiga insatser för att förebygga PTSD och drivit ett utbildningsprojekt om jämlik vård.

About
Contact
KONTAKT

OBS Det finns inga lediga tider de närmaste månaderna.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller önskar kontakt. Fyll i formuläret eller skriv ett mejl.

lisa(a)nordlundpsykologi.se

Mottagningen ligger på Södermalm i Stockholm, Bastugatan 39.

Tack för ditt meddelande!

Psykolog Lisa Nordlund

Bastugatan 39, Stockholm

© 2022 by Nordlund Psykologi

bottom of page